Регионални центар за баштину Баната – Concordia

srpski  |  english

Регионална конференција “Истраживање, очување и презентација баштине Баната: садашње стање и дугорочна стратегија”, Вршац 17 -19 новембар 2011, хотел “Србија”

          

Објекат: